OZNAMY

 • Dňa 23.11.2017 (štvrtok) o 13:00 sa uskutoční výročná ČLENSKÁ SCHÔDZA odborovej organizácie - pozvánka s programom
 • 7.8.2017 - požiadali sme zamestnávateľa o pracovnú obuv, pre oddelenia Kl.onko., Rad.onko., Diag.odd., ktorá mala byť poskytnutá v marci 2016 a k dnešnému dňu sa tak nestalo.
 • Od 2.5.2017 je v platnosti nová Kolektívna zmluva 2017, ktorá je dohodnutá na obdobie do 31.3.2018. Aktuálne znenie KZ2017 nájdete u zástupcov zamestnancov a na stránke prevádzkových dokumentov VOÚ, a.s..

 • Od 10.2.2017 je v platnosti Kolektívna zmluva , ktorá je dohodnutá na obdobie do 31.3.2017. Dôvodom skrátenej platnosti KZ sú ešte prebiehajúce rokovania o zmenách v Mzdovom poriadku. Aktuálne znenie KZ2017 nájdete u zástupcov zamestnancov a na stránke prevádzkových dokumentov VOÚ, a.s..

 • 17.10.2016 sme začali kolektívne vyjednávanie o KZ pre rok 2017. V súlade s požiadavkami zamestnancov prednesenými na členskej schôdzi budú predmetom rokovania predovšetkým nedoriešené záležitosti rekondičných pobytov a materiálne a ochranné prostriedky zamestnancov. V súlade s platným znením aktuálnej KZ budú finančné požiadavky riešené na konci 1.štvrťroka 2017.

 • Dňa 30.6.2016 sa uskutoční ČLENSKÁ SCHÔDZA - pozvánka a bližšie informácie

 • 17.3.2016 - z príležitosti voľby zástupcov zamestnancov do dozornej rady VOÚ a.s., žiadame záujemcov z radov odborových členov aby sa čo najskôr prihlásili/informovali u PhDr. Kováčovej suterén č. d. 10043, Tel.: kl. 700

 • 16.3.2016 - na stretnutí zástupcov zamestnancov s generálnou riaditeľkou, ktoré sa uskutočnilo na základe platnej KZ2016 sa dohodlo zvýšenie základnej zložky mzdy u všetkých nezdravotníckych zamestnancov o 4% s platnosťou od 1.4.2016

 • 16.3.2016 - na stretnutí zástupcov zamestnancov s generálnou riaditeľkou bolo dohodnuté nočné parkovanie v areali VOÚ a.s. v čase od 15:30 do 7:00. O ďalších detailoch Vás bude informovať zamestnávateľ.

 • 14.1.2016 - V platnosti je nová Kolektívna zmluva pre rok 2016. K dispozícii je zamestnancom u predsedu a podpredsedu odborovej organizácie a na stránke interných dokumentov VOÚ a.s..

 • V dňoch 4.12. a 7.12.2015 od 9,00 do 14,00 sa bude vydávať VIANOČNÝ PRÍSPEVOK PRE ČLENOV ZOO SZZaSS pri VOÚ a.s., ako aj MIKULÁŠSKE BALÍČKY PRE DETI ČLENOV, ktorí ich prihlásili. V priestoroch suterénu VOÚ (bývala miestnosť ústavnej psychologičky, chodba smerom k lekárni).
  Alikvotná čiastka bude vyplatená aj členom odhláseným, ako aj novovstúpeným.
  (V prípade nemožnosti osobného výberu príspevku v uvedené dni, budú akceptované aj splnomocnenia)

 • Vyzývame členov, ktorí si ešte neuplatnili PREPLATENIE LÍSTKOV VO VÝŠKE 20,- € za absolvovanie spoločensko-kultúrneho, alebo športového podujatia, aby tak učinili ešte pred koncom roka 2015, inak im nárok pre tento rok zaniká.

 • Dňa 15.10.2015 bolo dohodnuté medzi Asociáciou štátnych nemocníc SR a SOZZaSS neznižovanie výšky miezd po 1.1.2016. - bližšie informácie

 • Dňa 24.9.2015 sa uskutoční ČLENSKÁ SCHÔDZA - pozvánka s bližšie informácie

 • apríl 2015 - na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou štátnych nemocníc SR a SOZZaSS (našou odborovou organizáciou) boli s účinnosťou NAJNESKÔR od 1.3.2015 zvýšené základné zložky mzdy u zamestnancov dotknutých zdravotníckych zariadení, okrem kategórie lekár a zubný lekár, o MINIMÁLNE 3%.
  U zamestnancov, u ktorých došlo k zvýšeniu základnej zložky mzdy EŠTE PRED 1.3.2015 (medzi 9.12.2014 a 1.3.2015) minimálne vo výške 3%, bolo toto zvýšenie už splnené k tomuto skoršiemu dátumu.

 • 15.1.2015 - Boli vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Ich úlohy vyplývajú z §19, §20 zákona č 124/2006 Z.z. a §240 Zákonníka práce. Zoznam týchto zamestnancov je na nástenke Odborovej organizácie a na nástenke na 4. poschodí.

 • 15.1.2015 - Máme v platnosti novú Kolektívnu zmluvu pre rok 2015. K dispozícii je zamestnancom u predsedu a podpredsedu odborovej organizácie.

 • 5.12.2014 - Ďakujeme Vám za vyzdvihnutie si nových členských preukazov. Uľahčí nám to evidenciu a prípravu nových akcií.

 • Október 2014 - OD TOHTO MESIACA VÁS NA TEJTO STRÁNKE BUDEME INFORMOVAŤ O ČINNOSTI OZ